Domestic-solutions Business-solutions High-risk-protection
Stel een vraag

NIEUWS

SecureProjects installeert compleet Security Management Systeem bij Post NL. Lees meer

High-risk protection

Risicobeheersing, veiligheid en comfort:
de totaalaanpak van SecureProjects

De beveiliging van uw residentie en/of uw bedrijf nemen wij zeer serieus. SecureProjects ontwikkelde een unieke, gestructureerde aanpak die een veilige woon-/werkomgeving combineert met een comfortabel thuisgevoel.

Optimale beheersing van persoons- en locatiegebonden risico's
Naast de Domestic en Business Approach ontwikkelde SecureProjects een speciale aanpak voor mensen die een verhoogd risico (kunnen) lopen in het kader van persoonsgebonden risico’s. Dit zijn mensen (en hun familie) die vaak in de publiciteit komen, een maatschappelijke functie bekleden of qua vermogen te maken kunnen krijgen met ongewenste aandacht, agressie en geweld.

Om risico’s optimaal te beheersen biedt SecureProjects:

 • Een heldere risicoanalyse: risico’s goed begrijpen en doorgronden
 • organisatie en realisatie van preventieve en reactieve maatregelen
 • bewaken en beheren van de inhoud en kwaliteit van de gewenste maatregelen
 • 24/7 bereikbare veiligheidsspecialisten

Wij zorgen er discreet voor dat de maatregelen
geen inbreuk zijn op uw privacy en leefpatroon.

Het uiteindelijke beveiligingsarrangement wordt samengesteld uit het geheel of onderdelen van onderstaande maatregelen:

 • Woonhuisbeveiliging (organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen)
 • Security Briefings (gevaarsignalen leren herkennen)
 • Screening en training persoonlijke medewerkers
 • Veilig gebruik van internet
 • Voorzieningen aan voertuigen
 • Preventieve observatie en persoonsbeveiliging
 • Personal profiles
 • Vorming Vertrouwensteam/Crisismanagementteam

Meer weten? Bel SecureProjects Blaricum, 035 692 03 96.